Стари исток – кратка провера

Стари исток – кратка провера

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

Резултат теста

1. Првом светском цивилизацијом се сматра:

2. Највеће царство на Старом истоку зове се:

3. Појам аристократија се односи на људе:

4. У Египту и Месопотамији већину становништва чинили су робови.

5. _______ је измишљена прича о боговима, херојима и људима са изузетним моћима.
6. Мумификација је кориштена у Египту за очување тијела људи и животиња, због вјеровања у живот након смрти

7. Монотеизам је вера у више богова.

8. _____________ је вера у више од једног бога.

9. Која је тачна комбинација веровања Египћана и Месопотамаца?

10. Левант је територија од данашње Сирије до Израела.
11. Пирамидална структура у Месопотамији, изграђена од печене цигле, назива се ________.

12. На Старом истоку су се користили _________ писмо, хијероглифи и феничко писмо.

13. Реке Нил, Тигрис и Еуфрат обезбедиле су живот становништву _________ и Мезопотамије.

14. На Старом истоку постојале су државе: Хетитско царство, Египат, Израел, Асирија, Сумер, Акад, Вавилонско царство, Персија.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ