Успон хеленских полиса – Спарта и Атина (5.р.)

Успон хеленских полиса – Спарта и Атина

Најстарији период грчке историје и доба успона грчких полиса – тест (5.р.)

1. Град се у Грчкој обично налазио у подножју неког брега, а на брегу је била тврђава- _________.

2. Спартанци су били чувени по строгом васпитању дечака.

3. Спарту су основали ______ у __ веку пре н.е.

4. Током другог миленијума пре н.е. грчка племена населила су простор ____ дела Балканског полуострва који данас називамо Грчком.

5. Спарта је имала два краља- ______.
6. Атину су основали _______ на полуострву _______.

7. Након завршене обуке млади Спартанци добијали су задатак да убију неког од потчињених хелота. Овај обичај називао се _______.

8. Народ, занатлије, трговци, земљорадници и сточари у Атини били су:

9. Веће стараца називало се ________.

10. Перијеци су били:
11. Спарта је смештена на полуострву:

12. У средишту града био је трг- ________.

13. Стари Грци су себе називали _______.

14. Грчки град се називао:

15. У најстарије доба Атином су владали краљеви. Краљеве су сменили _______ и завели власт аристократије.
16. _______ су били владајући слој у Спарти.

17. У Атини је државно уређење прво било аристократско, а затим демократско.

18. Хелоти су били робови, власништво спартанске државе.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста