Sistematizacija – Test za 5. Razred

Резултат теста

1. Koji od blokova pripada grupi naredbi Izgled?

2. Koje od naredbi pripadaju grupi naredbi Događaji?

3. Koji od blokova pripada grupi naredbi Upravljanje?

4. Kada se završava ponavljanje naredbi u petlji sa uslovom?

5. Da li se izvršavanje naredbe beskonačnog ciklusa može zaustaviti jedino prekidanjem programa?
6. Da li se za naredba unapred zna koliko će se puta izvršiti telo ciklusa? ponavljaj do

7. Izvršenjem kojeg od nizova naredbi će lik izgovoriti Zdravo ako korisnik unese vrednost 0?

8. Koliko puta će se izvršiti telo ciklusa (A), ako korisnik na pitanja unosi odgovore sledećim redom: 1, 2, 3, 0.

9. Kojim od brojačkih ciklusa se postiže da lik napravi 80 koraka?

10. Koji uslov treba koristiti za proveru ispravnosti ulaznog podatka?
11. Šta će izgovoriti lik ako korisnik kao odgovor upiše 11?

12. Da li će lik izgovoriti Zdravo po izvršenju naredbe uslovnog prelaska?

13. Šta će izgovoriti lik ako korisnik na pitanje "Da li pada kiša" odgovori sada?

14. Šta će izgovoriti lik po izvršenju naredbe uslovnog prelaska?

15. Kakav je rezultat izvršavanja blokova naredbi (A) i (B)?
16. Da li će se prikazati lik po izvršenju naredbe uslovnog prelaska?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ