Rešavanje problema – test za 5. razred

Rešavanje problema – test za 5. razred

Korišćenje digitalnih uređaja i zdravlja – Test za 5. Razred

Резултат теста

1. Što je algoritam?

2. Koje su alogritamske strukture?

3. Algoritam u praksi nikad nije samo jedan od osnovnih struktura, več njihova kombinacija.

4. Algoritam na slici predstavlja?

5. Algoritam na slici predstavlja?
6. Algoritam na slici predstavlja?

7. Skupovi naredbi koje računar izvršava nazivaju se:

8. Proces programiranja sastoji se iz kojih faza:

9. Tok algoritma koji je linijski podrazumeva?

10. Tok algoritma koji je cikličan podrazumeva?
11. Programski jezici su uglavnom tekstualni. To znači da moraš da kucaš naredbe u specifičnom obliku engleskog jezika.

12. Postupak kojim se opisuje tačan redosled radnji kojima obavljamo neki posao nazivamo?

13. Grafički prikaz algoritma nazivamo?

14. Šta je dijagram toka?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ