Граматика – годишња провера знања (5. разред)

Граматика – годишња провера знања (5. разред)

Годишњи тест из граматике – 5. разред

Провера знања из књижевности, 5. разред (тест 2)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Реченица "Милица црта лутку" у футуру ће гласити:

2. Означи заједничке именице:

3. Именице су:

4. Малим почетним словом пишу се придеви који имају наставке:

5. Означи самогласнике:
6. Означи сложену реченицу:

7. Означи одговор у којој НА МОРУ означава атрибут:

8. Означи обавештајну реченицу:

9. Означи грдивне именице:

10. Речи које означавају какво је нешто или чије је нешто називају се ___________.
11. Означи заповедну реченицу:

12. Означи променљиве врсте речи:

13. Реч у реченици која означава ко врши радњу назива се_____.

14. У речи ПРИЈАТАН има _____ сугласника.

15. Означи именице мушког рода:
16. Глагол САЊАТИ означава:

17. Означи мисаоне именице:

18. Главни делови реченице су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ