Глаголи – пети разред

Глаголи – пети разред

„Биберче“ – тест

Придеви – тест

Именске речи – тест (5. разред)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Обележи низ у коме су сви глаголи свршени.

2. Пронађи реченицу у којој је употребљен несвршен непрелазни глагол у перфекту.

3. Пронађи низ у коме су добро обележене инфинитивне и презентске основе глагола СЕСТИ и ДОЋИ.

4. Према глаголском виду глаголи могу бити...

5. Према предмету радње глаголи могу бити:
6. Пронађи реченицу у којој је истакнут глагол.

7. Граматичке категорије глагола су:

8. Како гласи 1. лице множине презента глагола ЈЕСАМ, енклитички (краћи) облик ?

9. Према глаголском роду глаголи су:

10. Доћи, испричати, одгледати , су:
11. Пронађи свршен прави повратни глагол.

12. Презентска основа глагола УПАСТИ гласи:

13. Обележи узајамно повратни глагол.

14. Обележи низ у коме су само глаголи.

15. Обележи реченице у којима је правилно написан футур први.
16. Одреди глаголски род глагола ЗАСПАТИ.

17. Обележи исправно написану реченицу.

18. Одреди глаголски вид глагола ЗАСТАТИ:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ