Uvod u istoriju – 5. razred

Uvod u istoriju – 5. razred

Резултат теста

1. Šta je arheologija?

2. Označi pripadnike metalnog doba:

3. Kada počinje praistorija?

4. Na koja 2 perioda je podeljena praistorija?

5. Kako se zove starije kameno doba?
6. Kultura Lepenskog vira, na Đerdapu, pripada kom periodu?

7. Istorijski izvori se dele na: pisani, materijalni, usmeno predanje.

8. Kako Hrišćani računaju vreme?

9. Hronologija je nauka o nastanku sveta.

10. Kako Grci računaju vreme?
11. Ko je otac istorije?

12. Koji period zauzima stari vek?

13. Koji je glavni grad ostrva Krit?

14. Ko je ubio minotaura?

15. Ko je osvojio Krit?
16. Ko je ubio Hektora u trojanskom ratu?

17. Drzavno uređenje Sparte:

18. Heloti su ....

19. Najstarija grcka kultura je....

20. Šta je uveo Perikle?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ