Придеви – тест

Придеви – тест

Променљиве речи – тест

Прилози и предлози – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Који је од следећих облика придева правилно написан? Означи све тачне одговоре.

2. Означи правилно написане присвојне придеве изведене од именица комшија, Аустралија.

3. Означи правилно написане компаративе придева бритак и дрзак.

4. Наше двориште је велико. Коју службу има придев у овој реченици?

5. Којој врсти припадају следећи придеви: ЛАНЕНИ, ШЕЋЕРНИ, МЕТАЛНИ.
6. Придев се са именицом коју одређује слаже у:

7. Одреди врсту придева ДУХОВИТ и ЛЕПА.

8. Одреди падеж придева у реченици: За славу смо имали много укусних колача.

9. Међу градивне придеве залутао је један описни. Означи га.

10. Означи правилне облике присвојних придева.
11. Означи правилно написане компаративе придева строг и бесан.

12. Означи три придева чија је компарација неправилна.

13. Обележи месне придеве.

14. Обележи придеве који имају неправилну компарацију.

15. Означи реченицу у којој је употребљен правилан облик компаратива придева висок.
16. Немирни дечаци разбили су лоптом прозор. Коју службу има придев у овој реченици?

17. У следећим групама речи налази се једна с описним придевом. Означи је.

18. Који од датих придева има наставак -ИЈИ у компаративу?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ