Глаголске основе – тест

Глаголске основе – тест

Драма – тест

Стилске фигуре – тест

Лирика – тест (пети разред)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Инфинитивна основа глагола ЈЕСТИ:

2. Инфинитивна основа глагола ДИСАТИ:

3. Инфинитивна основа глагола ПИТИ:

4. Инфинитивна основа глагола ЧИТАТИ:

5. Инфинитивна основа глагола РЕЋИ:
6. Инфинитивна основа глагола СЕЋИ:

7. Инфинитивна основа глагола ПАСТИ:

8. Инфинитивна основа глагола ТЕЋИ:

9. Инфинитивна основа глагола ТРЧАТИ:

10. Инфинитивна основа глагола ПОЋИ:
11. Инфинитивна основа глагола КРАСТИ је...

12. Презентска основа глагола ПЛАКАТИ је...

13. Презентска основа глагола ПИСАТИ је...

14. Означи ТРИ глагола код којих су инфинитивна и презентска основа истог облика.

15. Означи ТРИ глагола код којих инфинитивна и презентска основа НИСУ истог облика.
16. Инфинитив је...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ