Назив и историјски развој географије, предмет проучавања и значај

Назив и историјски развој географије, предмет проучавања и значај

1. Означити географске дисциплине које се изучавају у оквиру физичке географије.

2. Негативан утицај човека на окружење расте.

3. Физичка географија проучава:

4. Крајњи циљ одговорног понашања човека према окружењу је да од природе не узима више него што она може да произведе.

5. Географија проучава:
6. Назив „географија” први је употребио:

7. Означити географске дисциплине које се изучавају у оквиру друштвене географије.

8. Експедиција ________ опловила је Земљу од 1519. до 1522. године.

9. Најзначајнији српски географ је:

10. Које године је Кристофор Колумбо открио Америку?
11. Који грчки математичар, астроном, географ и астролог је познат по изради најстаријих географских карата?

12. Географија је повезана са:

13. Означити географске дисциплине које се изучавају у оквиру регионалне географије.

14. Како можемо да помогнемо очувању животне средине?

15. Друштвена географија проучава природне и друштвене одлике регија.
16. Васко да Гама 1498. године открива поморски пут до _______.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста