Život u ekosistemu – test (5.r.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Život u ekosistemu- sistematizacija (5.r.)

Резултат теста

1. Neke životinje prave gnezda pod zemljom.

2. Koje životinje zatrpavaju svoja jaja zemljištem i tako ih štite?

3. __% hrane za ljude nastaje na zemljištu.

4. Živa bića se prilagođavaju životu u sredini, ta njihova osobina je:

5. U podzemnom delu mravlje naseobine nalaze se hodnici koji se završavaju širokim šupljinama, one služe za:
6. Svaki mrav ima svoje mesto i svoje zadatke u mravinjaku.

7. Krtice su korisne životinje, hrane se:

8. Krtica ima veoma dobro razvijeno čulo:

9. Koji mišići su dobro razvijeni kod krtica, kao prilagođenost na način kretanja pod zemljom?

10. Kandže krtice su:
11. Čime se hrane kišne gliste?

12. Gliste smetaju biljkama u razvoju.

13. Šta gliste imaju na površini tela?

14. Sluz sprečava gubitak ____ iz tela i omogućava _____ preko kože.

15. Bodlje ježevima služe kao:
16. Ježevi su:

17. Krticu karakteriše:

18. Šta je gušće?

19. Uslovi života na kopnu su:

20. Vodena i kopnena životna sredina se razlikuju po udelu kiseonika.
21. Kopnene životinje dišu pomoću:

22. Jedna od adaptacija polarne lisice na uslove života je i smanjena površina ušiju. Ovo joj omogućava da:

23. Šta nije neophodno vodenim biljkama za opstanak u vodi?

24. Fotosintezu vrše:

25. Koja od navedenih životinja se izleže u vodi i tu živi do odrastanja?
26. Repna lepeza raku služi za:

27. Kakav je oblik tela kod riba, kao adaptacija na život u vodi?

28. Iz koliko kapaka se sastoji ljuštura školjke?

29. Životnu sredinu čini:

30. Kako se zovu životinje koje deo svog života provode u vodi, a deo na kopnu?
31. Različita živa bića se prilagođavaju:

32. Sa povećanjem dubine vode:

33. Kako se zove specifično čulo kod riba koje im omogućava orijentaciju u prostoru?

34. Škrge školjkama omogućavaju:

35. Koji je najsavršeniji oblik kretanja u životinjskom svetu?
36. Koren kod biljaka je adaptacija na kopneni način života.

37. Listovi se transformišu u trnove kod kaktusa kako bi se smanjilo:

38. Ptice imaju _______​ kosti.

39. Pingvini imaju debeo sloj masnog tkiva kao adaptaciju na:

40. Prilagođenosti ptica niskim temperaturama su:
41. Smola kod četinara sprečava:

42. Smanjena površina listova kod četinara im omogućava da:

43. Biljke prolećnice:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ