Život u ekosistemu – test (5.r.)

Život u ekosistemu – test (5.r.)

Uticaj ljudi na druga živa bića

Gajenje životinja

Zaštita vrsta

Uticaj faktora sredine na životinje

Uticaj faktora sredine na biljke

Резултат теста

1. Neke životinje prave gnezda pod zemljom.

2. Koje životinje zatrpavaju svoja jaja zemljištem i tako ih štite?

3. __% hrane za ljude nastaje na zemljištu.

4. Živa bića se prilagođavaju životu u sredini, ta njihova osobina je:

5. U podzemnom delu mravlje naseobine nalaze se hodnici koji se završavaju širokim šupljinama, one služe za:

6. Svaki mrav ima svoje mesto i svoje zadatke u mravinjaku.

7. Krtice su korisne životinje, hrane se:

8. Krtica ima veoma dobro razvijeno čulo:

9. Koji mišići su dobro razvijeni kod krtica, kao prilagođenost na način kretanja pod zemljom?

10. Kandže krtice su:

11. Čime se hrane kišne gliste?

12. Gliste smetaju biljkama u razvoju.

13. Šta gliste imaju na površini tela?

14. Sluz sprečava gubitak ____ iz tela i omogućava _____ preko kože.

15. Bodlje ježevima služe kao:

16. Ježevi su:

17. Krticu karakteriše:

18. Šta je gušće?

19. Uslovi života na kopnu su:

20. Vodena i kopnena životna sredina se razlikuju po udelu kiseonika.

21. Kopnene životinje dišu pomoću:

22. Jedna od adaptacija polarne lisice na uslove života je i smanjena površina ušiju. Ovo joj omogućava da:

23. Šta nije neophodno vodenim biljkama za opstanak u vodi?

24. Fotosintezu vrše:

25. Koja od navedenih životinja se izleže u vodi i tu živi do odrastanja?

26. Repna lepeza raku služi za:

27. Kakav je oblik tela kod riba, kao adaptacija na život u vodi?

28. Iz koliko kapaka se sastoji ljuštura školjke?

29. Životnu sredinu čini:

30. Kako se zovu životinje koje deo svog života provode u vodi, a deo na kopnu?

31. Različita živa bića se prilagođavaju:

32. Sa povećanjem dubine vode:

33. Kako se zove specifično čulo kod riba koje im omogućava orijentaciju u prostoru?

34. Škrge školjkama omogućavaju:

35. Koji je najsavršeniji oblik kretanja u životinjskom svetu?

36. Koren kod biljaka je adaptacija na kopneni način života.

37. Listovi se transformišu u trnove kod kaktusa kako bi se smanjilo:

38. Ptice imaju _______​ kosti.

39. Pingvini imaju debeo sloj masnog tkiva kao adaptaciju na:

40. Prilagođenosti ptica niskim temperaturama su:

41. Smola kod četinara sprečava:

42. Smanjena površina listova kod četinara im omogućava da:

43. Biljke prolećnice:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ