Лирске родољубиве песме („Моја отаџбина“, Алекса Шантић) – тест

Лирске родољубиве песме („Моја отаџбина“, Алекса Шантић) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Лирски субјекат = песник (аутор песме). Да ли се између ова два појма може ставити знак једнакости?

2. Синоним речи РОДОЉУБЉЕ је:

3. Алекса Шантић је написао песму под називом:

4. Ја сам:

5. Којем књижевном роду припада песма "Моја отаџбина":
6. Сонет је песничка форма која има укупно:

7. Сонет садржи 4 строфе и то:

8. У уводној строфи песме "Моја отаџбина" срце лирског субјекта плаче и тугује због:

9. "Мене све ране мога рода боле" има значење:

10. У оба катрена песме "Моја отаџбина" помиње се исти део тела:
11. Крв која капље са душманских руку је уједно и крв лирског субјекта јер се он са тим:

12. О каквој земљи се пева у катренима песме "Моја отаџбина":

13. Лирски субјекат у трећем терцету појачава своју бол и тугу тако што каже да:

14. У завршном делу песме (последњој терцини) лирски субјекат открива да је земља са чијом се патњом он поистовећује:

15. Рима која има схему А Б Б А се назива:
16. Којим је стихом песма написана:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста