Celi brojevi – peti razred

Celi brojevi – peti razred

Резултат теста

1. Izračunaj: 3×3+9×9+7×7

2. Izračunaj: (-2)×(-2)+(-1)×(-3)+5

3. 8:2+4×11-(4×(-5))

4. U koliko je Ana imala 50dinara i potrošila pola novca, koliko joj je ostalo novca?

5. Poređaj od najmanjeg do najvećeg sledeće brojeve: 5,-4,1,-25
6. Izračunaj: -20+(-2)+(-4)

7. Koji je najmanji broj:

8. Ako su dva deteta imala ukupno 20 sličica i svaki od njih kupio još po 5 sličica. Koliko ukupno imaju sličica?

9. Izračunaj: -35:5+7

10. Izračunaj: -(4-5)+(1+8)-7:7
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ