Природни ресурси и технологија обраде дрвета – тест

Природни ресурси и технологија обраде дрвета – тест

Upravljanje otpadom (reciklaža, zaštita životne sredine) – Test za 5. Razred

Vrste, svojstva i primena prirodnih materijala – Test za 5. Razred

Prirodni resursi na zemlji: Energija i materijali – Test za 5. Razred

Резултат теста

1. Ради уштеде енергије треба гасити светло у просторији када у њима нема никога.

2. Материјали којима мењамо облик и на тај начин их прилагођавамо свјим потребама, а налазе се у природи су

3. У обновљиве изворе енергије спадају:

4. У вештачке материјале спадају:

5. Уколико кажемо за неки материјал да се лако или тешко обрађује, на која својства материјала се то односи?
6. Фурнир се добија:

7. У физичка својства материјала се убрајају:

8. Индустријска постројења за прераду дрвета називају се:

9. За фину завршну ручну обраду- глачање ивица предмета користимо:

10. На слици је приказан који полупроизвод од дрвета?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ