Децимални запис разломка – тест

Резултат теста

1. Који су од следећих разломака децимални разломци: 1⁄2, 2⁄10, 4⁄5, 13⁄100, 6⁄5, 8⁄10, 201⁄1000, 19⁄10000.

2. Децималне разломке написати у облику децималног записа: а) 4⁄10; б) 20⁄100; в) 41⁄100; г) 853⁄1000.

3. Децималне разломке написати у облику децималног записа: а) 469⁄100; б) 8501⁄1000; в) 748⁄100; г) 96521⁄10000.

4. Мешовите бројеве записати у облику децималног записа: а) 4 1⁄10; б) 10 11⁄100; в) 3 56⁄1000; г) 7 7⁄10.

5. Разломке записати у облику децималног записа: а) 19⁄20; б) 23⁄25; в) 9⁄50; г)101⁄200.
6. Збир природног и децималног разломка записати у облику децималног броја, а затим децимални број записати речима: а) 7+9⁄10; б)3+81⁄100; в)21+8⁄100; г)15+79⁄1000.

7. Записати у облику децималног разломка: а) 0,56; б) 0,201; в) 0,095; г) 0,02034; д) 0,00078.

8. Записати у облику децималног записа: а) 4,23; б) 12,3; в) 8,052; г) 405,8; д) 100,51.

9. Записати помоћу децималног записа: а) пет целих и десет хиљадитих; б) седамнаест целих и један десети; в)двадесет четири цела и двадесет један десетхиљадитих.

10. Разломке написати у облику децималног броја: а) 459⁄200; б) 82⁄27; в) 72⁄50.
11. Разломке написати у облику децималног броја: а) 99⁄40; б) 77⁄80; в) 5⁄41; г) 7009⁄2000.

12. Да ли су следећа тврђења тачна: а) 2,25 = 9⁄4; б) 1⁄4 = 1,25; в) 0,857142 = 6⁄7?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ