Децимални запис разломка – тест (5.р)

Децимални запис разломка – тест (5.р)

Decimalni brojevi – test

Decimalni brojevi – provera

Децимални бројеви – провера

Децимални запис разломка – тест (5.р)

Резултат теста

1. Децималан разломак је онај чији је именилац једнак ...

2. Како би записали број тринаест целих и седам десетих?

3. Месна вредност цифре 8 у броју 17,483 је ...

4. Продужени запис броја 15,23 је ...

5. Децимални запис броја 72/10 ​је ...
6. У облику разломка број 0.534 записујемо као ...

7. Како би записао збир 500+20+3/100 ​

8. Цео део децималног броја 46,78 је ...

9. Децималми део броја 23,98 је ...

10. Број 45,87 читамо:
11. Означи све бројеве мање од 2,202

12. Број 2,03030303... се назива

13. Означи тачно тврђење.

14. Колико децимала има број 12,356

15. Разломак 1/2 исто је што и ...
16. Означи децималан број који је једнак разломку ⅞

17. Разломак 25/1000 у децималном запису је ...

18. Мешовит број 3⅘ ​у децималном запису је ...

19. Децималан број 0,125 записан у облику разломка је ...

20. Децималан број 0,25 исто је што и ...
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ