Decimalni brojevi – provera (5.r.)

Decimalni brojevi – provera

Упоређивање децималних бројева – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ  и  ОВДЕ

Резултат теста

1. Izračunaj: 0.36 : 10 =

2. 1.25: 0.5=

3. 44.96 :1.6 =

4. Izračunaj: 3.35−1.026 =

5. Izračunaj: 3.8 ⋅1000 =
6. 3/8 : 2 =

7. Izračunaj: 45.82 − 0.35 =

8. Izračunaj: 4789.37: 100 =

9. Izračunaj: 5.6 ⋅ 5 =

10. Izračunaj : 3.386 ⋅ 100 =
11. Izračunaj: 2.03 ⋅ 3.4 =

12. Izračunaj: 52.034 + 23.2 =

13. 3,2/100 + 5.67 =

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ