Мерење угла – тест

Мерење угла – тест

Угао – утврђивање

Ugao – test

Мерење углова (напредни ниво)

Резултат теста

1. Обележи сва тачна тврђења

2. Угао који је мањи од опруженог, а већи од правог је ...

3. Неконвексан угао је ..................... од опруженог угла.

4. Збир два права угла је опружен угао.

5. Угао чија је мера 90° је
6. Угао чија је мера 78° je

7. Угао чија је мера 165° je

8. Мера опруженог угла је

9. Угао од 27° је:

10. Угао од 127° је:
11. Угао од 180° је:

12. Угао од 300° је:

13. Угао од 360° је:

14. Мера угла xOy је

15. Мера угла aOb је. Упиши само број.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ