Бројеви (основни, редни и збирни)

Бројеви (основни, редни и збирни)

Народна лирика (митолошке, породичне и посленичке песме) – тест

Именске речи – тест

Падежи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У следећој реченици изабери тачан одговор „Данас смо нас _______ (5) ишли заједно у школу.”

2. Допуни реченицу „ Изгубио сам у трци, био сам ______ (6).”

3. У следећем низу изабери редне бројеве:

4. Упиши одговарајући одговор у реченици „Софија иде у _____(8) разред, а њен брат Милан иде у _____ (1) разред.”

5. Изабери збирне бројеве:
6. Допуни реченицу „Петар је био ______(3) у реду на каси, хтео је да купи _______ (4) чоколадице.”

7. Бројеви се према граматичким особинама могу поделити на:

8. Упиши одговарајуће облике у реченици „Њих______ (2, средњи род) наменили су _____(6) џакова жита ______(8) радника.”

9. Издвој основне бројеве:

10. Наташа, Милица и Лука су другари. Њих _____(3) живе у истој улици.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ