Енглески језик: Present Simple vs Past Simple – тест (5.р.)

Енглески језик: Present Simple vs Past Simple

Present Simple Tense

Енглески језик: Present Simple vs Past Simple – тест

Резултат теста

1. Present simple tense је:

2. My brothers ___________ (leave) for England last week.

3. Који прилози најчешће иду уз Past Simple?

4. My father usually________ (like) his steak well-done.

5. The kangaroo always _________ (carry) its baby.
6. The policeman _________ (talk) to the burglar yesterday.

7. The dog _________ (eat) its toy last night.

8. Present Simple се користи за опште истине.

9. The man __________(drive) to the supermarket last weekend.

10. My sisters _____________ (leave) for England every year in June.
11. She ________(go) to Australia in 1994 and she liked it very much.

12. Present simple tense се употребљава за радње:

13. _____________(you /have) a test last week?

14. My friend __________(talk) a lot every day.

15. Past Simple користимо да опишемо радње које су се десиле и завршиле у прошлости.
16. The gentleman____________ (speak) to his servant 2 hours ago.

17. Ben often_______(talk) to Tim.

18. The Past Simple Tense je:

19. I often see her mother but she never ___________ (speak) to me.

20. Који прилози и фразе за учесталост су карактеристичнe за Present Simple tense?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ