Енглески језик: Present Simple vs Past Simple – тест

Енглески језик: Present Simple vs Past Simple

Резултат теста

1. Који прилози и фразе за учесталост су карактеристичнe за Present Simple tense?

2. The policeman _________ (talk) to the burglar yesterday.

3. Past Simple користимо да опишемо радње које су се десиле и завршиле у прошлости.

4. My father usually________ (like) his steak well-done.

5. Present simple tense се употребљава за радње:

6. Ben often_______(talk) to Tim.

7. The man __________(drive) to the supermarket last weekend.

8. The kangaroo always _________ (carry) its baby.

9. The gentleman____________ (speak) to his servant 2 hours ago.

10. My friend __________(talk) a lot every day.

11. The Past Simple Tense je:

12. _____________(you /have) a test last week?

13. Present Simple се користи за опште истине.

14. She ________(go) to Australia in 1994 and she liked it very much.

15. I often see her mother but she never ___________ (speak) to me.

16. Present simple tense је:

17. My brothers ___________ (leave) for England last week.

18. Који прилози најчешће иду уз Past Simple?

19. My sisters _____________ (leave) for England every year in June.

20. The dog _________ (eat) its toy last night.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ