Енглески језик: Present Simple vs Past Simple – тест (5.р.)

Енглески језик: Present Simple vs Past Simple

Present Simple Tense

Енглески језик: Present Simple vs Past Simple – тест

Резултат теста

1. Present simple tense је:

2. Past Simple користимо да опишемо радње које су се десиле и завршиле у прошлости.

3. My father usually________ (like) his steak well-done.

4. Present simple tense се употребљава за радње:

5. Ben often_______(talk) to Tim.

6. I often see her mother but she never ___________ (speak) to me.

7. The policeman _________ (talk) to the burglar yesterday.

8. The dog _________ (eat) its toy last night.

9. Који прилози најчешће иду уз Past Simple?

10. _____________(you /have) a test last week?

11. My brothers ___________ (leave) for England last week.

12. Present Simple се користи за опште истине.

13. Који прилози и фразе за учесталост су карактеристичнe за Present Simple tense?

14. The man __________(drive) to the supermarket last weekend.

15. The Past Simple Tense je:

16. The kangaroo always _________ (carry) its baby.

17. She ________(go) to Australia in 1994 and she liked it very much.

18. My sisters _____________ (leave) for England every year in June.

19. The gentleman____________ (speak) to his servant 2 hours ago.

20. My friend __________(talk) a lot every day.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ