Кружница и круг – тест

Кружница и круг – тест

Krug i kružnica – osnovni nivo

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Најдужа тетива круга је:

2. Да ли центар круга K(O,r) припада кружној линији k(O,r)?

3. Дат је круг K(S,3cm) и тачке M, N, P и Q такве да је: SM=34mm, SN=28mm, SP=3cm и SQ=11cm. Одабери тачке које припадају кругу K?

4. Дате су четири колинеарне тачке A, B, C и D такве да важи распоред A-B-C-D. Који од следећих исказа су тачни?

5. Пресек круга K(O,5cm) и праве p је дуж AB тако да O∈AB . Колика је дужина дужи AB?
6. Дата је дуж MN=7cm и нека су кругови K₁(M, 3cm) и K₂(N, 4cm). Кругови K₁ и K₂:

7. Пресек кружнице k и праве p је:

8. Пресек круга K и праве p је:

9. Одабери тачке које припадају кружници k:

10. Права b је:
11. Тачка М је удаљена од најближе тачке круга 5cm а од најдаље тачке тог круга 9cm колики је полупречник круга?

12. Колико износи растојање између центара кружница k₁(O₁, 3cm) и k₂(O₂, 6cm) ако се оне додирују изнутра?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ