Deljivost prirodnih brojeva – test (5.r.)

Deljivost prirodnih brojeva- test

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Koji broj je najmanji delilac broja 6?

2. Koji brojevi su delioci broja 10? Ima više tačnih odgovora.

3. U prazninu upiši sve delioce broja 12? Između brojeva zapiši zarez, ali ne i razmak.

4. Zapiši prvih pet sadržaoca broja 11. Sadržaoce odvoji zarezom, ali bez razmaka.

5. Koji brojevi su delioci broja 13? Ima više tačnih odgovora.
6. Odaberi broj koji je deljiv brojem 5.

7. Odaberi broj koji je deljiv brojem 10.

8. Odaberi broj koji je deljiv brojem 9.

9. Koji brojevi su sadržaoci broja 8? Ima više tačnih odgovora.

10. Zapiši sadržaoce broja 4 veće od 30 i manje od 45. Sadržaoce odvoji zarezom, ali bez razmaka.
11. Odaberi tačan zapis rastava broja 18 na proste činioce.

12. Odaberi tačan zapis rastava broja 66 na proste činioce.

13. Odaberi tačan zapis rastava broja 90 na proste činioce.

14. Koji broj treba biti upisan umesto ? da bismo dobili tačan rastav broja na proste činioce? 36 = 2 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ ?

15. Koji broj treba biti upisan umesto ? da bismo dobili tačan rastav broja na proste činioce? 105 = 3 ⋅ 5 ⋅ ?
16. Odaberi broj koji je deljiv brojem 3 i brojem 5.

17. Odredi je li tvrdnja tačna ili netačna. Broj 12 je delilac broja 4.

18. Odredi je li tvrdnja tačna ili netačna. Broj 6 je delilac broja 56.

19. Odredi je li tvrdnja tačna ili netačna. Broj 32 je sadržalac broja 8.

20. Odredi je li tvrdnja tačna ili netačna. Broj 7 je sadržalac broja 56.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ