Решавање линеарних неједначина са једном непознатом – тест

Решавање линеарних неједначина са једном непознатом – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Реши неједначину: x-7>2

2. Реши неједначину: 2x-4≥6

3. Реши неједначину: 5x-2>2x+4

4. Реши неједначину: 2x-15 ≤ 4x-3∙(x+11)

5. Реши неједначину: 3-3∙(x-2)<5-2∙(8-x)
6. Реши неједначину: 2∙(1-x)+8>2∙(x-1)

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ