Roditelji i potomci, polno i bespolno razmnožavanje i blizanci

Roditelji i potomci, polno i bespolno razmnožavanje i blizanci

Јединство грађе и функције као основа живота – тест

Nasledni materijal

1. Kod jednojajčanih blizanaca nasledni materijal je:

2. Bakterije se najčešće razmnožavaju:

3. Razmnožavanje je:

4. Označi jednu od zajedničkih osobina svih živih bića:

5. Označi tačne tvrdnje koje se odnose na polno razmnožavanje:
6. Šta nasleđuju potomci od svojih roditelja?

7. Dvojajčani blizanci nastaju kada:

8. Bakterije karakteriše poseban vid polnog razmnožavanja.

9. Hidra se razmnožava polnim putem.

10. Šta nastaje spajanjem jajne ćelije i spermatozoida?
11. Cilj svakog organizma je da iza sebe ostavi ________ kako bi obezbedio opstanak vrste.

12. Koja od navedenih životinja se ne razmnožava polnim putem?

13. Prilikom bespolnog razmnožavanja _____ mešanja naslednog materijala.

14. Nedostaci bespolnog razmnožavanja su:

15. Razmnožavanje može biti:
16. Jednojajčani blizanci mogu biti i različitog pola.

17. Do spajanja jajne ćelije i spermatozoida dolazi prilikom ____________.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста