Liste – test za 5. azred

Liste – test za 5. azred

Promenljive, čuvanje međurezultata – Test za 5. Razred

Резултат теста

1. Lista je u suštini skup podataka uređen po nekom redosledu.

2. Označi primere liste:

3. Upotrebom liste u projektu, skripta će sigurno postati kraća.

4. Klikom na koje dugme zadajemo ime liste?

5. Lista može biti dostupna samo određenom liku ili svim likovima.
6. Znak ✓ (kvačica) u polju označava?

7. Sledeća dva bloka služe da?

8. Šta je rezultat izvršavanja naredbe sa slike?

9. Koliko puta će lik izgovoriti “Volim voće”?

10. Posle izvršenja kojih naredbi će se povećati broj elemenata liste?
11. Šta je rezultat izvršavanja sledećih naredbi?

12. Koje naredbe će u listu "voće" postaviti element "jagoda" na poziciju 2?

13. Lista na početku sadrži samo broj 1. Koji brojevi će se nalaziti u listi posle izvršenja ove skripte?

14. Koja će biti vrednost promenljive „zbir” nakon izvršenja ove skripte (lista na početku izgleda kao na slici ispod)?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ