Čovek i zdravlje – test (5.r.)

Čovek i zdravlje

Energetski napici

Pravilna ishrana

Voda – test (5.r.)

1. Oštećenja jetre, depresija i otežana komunakcija karakteristike su:

2. Bakterijske bolesti su:

3. Virusne bolesti su:

4. Malarija je polno prenosiva bolest.

5. Kašalj, glavobolje, češće prehlade i smanjena koncentracija javljaju se usled:
6. Osoba obolela od dijabetesa koristi injekciju ______.

7. Šta se od navedenog odnosi na anoreksiju?

8. Obaveznom vakcinacijom pasa sprečavamo pojavu:

9. Buka dovodi do oštećenja kardiovaskularnih organa.

10. Voće i povrće obezbeđuje:
11. Označiti zajedničke karakteristike muškog i ženskog pola:

12. Zašto namirnice držimo u frižideru?

13. Psihološki poremećaj, pojačan apetit i poremećaj ishrane su pojmovi koji se odnose na:

14. Žitarice obezbeđuju belančevine.

15. Od osobe koja je HIV-pozitivna se možemo zaraziti ako:
16. Koja pojava povećava mogućnost nastanka raka kože kod čoveka?

17. Koja namirnica se ne pasterizuje?

18. Koje namirnice treba da zauzimaju vodeće mesto na trpezi?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста