Čovek i zdravlje – test (5.r.)

Čovek i zdravlje

Energetski napici

Pravilna ishrana

Voda – test (5.r.)

1. Buka dovodi do oštećenja kardiovaskularnih organa.

2. Voće i povrće obezbeđuje:

3. Od osobe koja je HIV-pozitivna se možemo zaraziti ako:

4. Koje namirnice treba da zauzimaju vodeće mesto na trpezi?

5. Bakterijske bolesti su:

6. Koja pojava povećava mogućnost nastanka raka kože kod čoveka?

7. Psihološki poremećaj, pojačan apetit i poremećaj ishrane su pojmovi koji se odnose na:

8. Označiti zajedničke karakteristike muškog i ženskog pola:

9. Obaveznom vakcinacijom pasa sprečavamo pojavu:

10. Zašto namirnice držimo u frižideru?

11. Malarija je polno prenosiva bolest.

12. Koja namirnica se ne pasterizuje?

13. Oštećenja jetre, depresija i otežana komunakcija karakteristike su:

14. Kašalj, glavobolje, češće prehlade i smanjena koncentracija javljaju se usled:

15. Virusne bolesti su:

16. Osoba obolela od dijabetesa koristi injekciju ______.

17. Žitarice obezbeđuju belančevine.

18. Šta se od navedenog odnosi na anoreksiju?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста