Примена линеарних неједначина с једном непознатом (напредни ниво)

Резултат теста

1. Учитељице Милица и Наташа одвеле су ученике на рекреативну наставу.Ученици су смештени у једнак број четворокреветних и трокреветних соба и сви кревети су заузети.Колико највише ученика су учитељице могле да одведу на рекреативну наставу, ако је познато да их нема више од 30?

2. Збир цифара једног двоцифреног броја је број мањи од 5.Ако цифре тог броја замене места добиће се за 9 мањи број.Који је то број?

3. Најдужа страница троугла је три пута дужа од најкраће.Трећа страница је за 2cm краћа од најдуже.Обим троугла није мањи од 61cm.Да ли је дужина најкраће странице тог троугла мања од 9cm?

4. Лола и Таша скупљају новац да купе ајпед чија је цена 66 хиљада динара. Лола сваког понедељка од свог џепарца издвоји 300 динара, а Таша сваког радног дана по повратку из школе издвоји по 50 динара, а на сваке четири недеље понедељком издвоји још 200 динара да би изједначила суму којом учествује са Лолом.Колико недеља је Лоли и Таши потребно да штеде да би могле да купе ајпед?

5. Познато је да је површина трапеза већа од 32cm2 и мања од 0,5dm2.Колика је дужина дуже основице тог трапеза, ако је дужина краће основице 1dm, а дужина висине 4cm?
6. Чланови еколошке секције сакупили су 7000 лименки.Свако је донео најмање 150 лименки. Колико је највише могло бити учесника у овој акцији?

7. У две кесе спакована је иста количина кекса.Из орве је извађено 10%, а из друге 20%, после чега је у обе кесе заједно остало више од 3,5kg, а мање од 3,6kg.Колика је првобитна количина кекса у једној кеси ако је могла бити измерена теговима од 100g?

8. У једном одељењу на листи су 3 ученика, а бира се председник одељенске заједнице.Гласали су сви ученици заокружујући име једног кандидата.Први ученик је добио тачно 1/3 укупног броја гласова.Колико најмање може бити ученика у том одељењу?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ