Monomi i polinomi – test

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Monomi i polinomi – test

Множење монома. Изрази са мономима – тест

Мономи, квадрат бинома, множење полинома, изрази – тест

Резултат теста

1. Одредитестепен монома 6a⁴b²

2. Који од датих записа има облик мономa 7a⋅3a² b?

3. Kако се још зове овај полином 5y² +2y³

4. 2,5ab =

5. Степен датог полинома 3x ² −15+x је
6. Да ли је резултат −4x²y+4xy² 0?

7. Који резултат се добија ако помножите ова два монома −1,8bun −10x²

8. (z−5)(z+8)=

9. 6k+7=8k−13

10. 3(y−7)−3(2+2y)=−13y−32=
11. Који је степен полинома -2x⁴+3x -1 ?

12. Који од следећих полинома је полином једне променљиве?

13. Колико износи -2(-6a + 8)?

14. Израчунајте збир полинома f(x)= -4x² +6x -3 i g(x) = 6x²+3x -9

15. Израчунј разлику полинома f(x) = 5a³ -2a +1 i g(x) = 3a³ -8a +6
16. 49x² - 1 је записан у облику производа

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ