Атом – тест

Атом – тест

Неметали у неживој и живој природи – тест

Zakon stalnih odnosa masa- Test za 7. razred

Jonska veza- Test za 7. razred

Сличну проверу у Word формату погледајте на линку испод.

Атом – тест (7.р.)

Резултат теста

1. Реч атом значи:

2. Ако неки елемент има 3 протона и 4 неутрона, то значи да је његов масени број:

3. Атом је:

4. Ако неки елемент има 11 протона и 12 неутрона, то значи:

5. Електрон је добио име по:
6. Изотопи су атоми истог елемента који имају:

7. "Нуклеус" је назив за:

8. На који начин се хемијском симболиком представља један атом сумпор?

9. Означите правилно написане хемијске симболе:

10. Означи шта од понуђеног представља субатомске честице:
11. Редни (атомски број) атома обележава се словом:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ