Pojam, vrste, namena i konstrukcija robota – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Ko je prozvan ocem robotike?

2. Danas postoje i roboti sa „veštačkom inteligencijom“ koji mogu, na osnovu programiranih zadataka, da rešavaju nove zadatke i donose određene odluke.

3. Dopuni sledeću rečenicu. _________ predstavlja složenu mašinu koja može samostalno izvršavati određene zadatke.

4. Roboti prve generacije:

5. Koji roboti uspešno obavljaju vrlo složene i precizne kontrole koristeći razvijene senzore svih vrsta, ultrazvučne i laserske uređaje i svih vrsta vizuelnih sistema?
6. Karakteristike savremenih robota su:

7. Samostalnost u radu se ogleda u:

8. Roboti se prema izgledu i prema nameni dele na koje kategorije:

9. Humanoidni roboti:

10. Kiborg je ljudsko biće sa mašinskim aplikacijama.
11. Industrijski roboti su:

12. Koji roboti su koji poseduju osećaj dodira, bola, promene spoljašnje temperature i drugih uslova životne sredine?

13. Robotizovane mašine su:

14. Roboti zamenjuju čoveka u:

15. Poznati rovbot poznat i kao organska mašina je:
16. Daljinsko kontrolisani robot koji će umesto astronauta obavljati neke od poslova u otvorenom svemiru, na svemirskim stanicama, satelitima, space shuttleovima itd. zove se?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ