Систем органа за размножавање – тест

Систем органа за размножавање – тест

Резултат теста

1. Генотип код жене је...

2. Мушке полне ћелије називају се сперматозоиди.

3. Сазревање и накупљање сперматозоида дешава се у:

4. Ако и мушке и женске полне ћелије настају у истој јединки, да ли је она хермафродит?

5. Обележи НЕТАЧНУ тврдњу:
6. Настанак семене течности има везе са

7. Овулација је ослобађање зреле јајне ћелије у јајовод.

8. Оплођење се десава у јајнику.

9. Организми који се размножавају полним путем могу бити:

10. Пол детета зависи од
11. Најважнију улогу у полном односу има:

12. Оплођење има везе са:

13. Када је јајна ћелија зрела и способна за оплођење то се назива ____________.

14. Контрацепција није:

15. Колико типова органа за размножавање постоје код човека?
16. Трудноћа код људске врсте траје око :

17. Јајници и семеници су полне жлезде које луче полне хормоне естроген, тестостерон и прогестерон. Који од поменутих хормона је заправо мушки полни хормон?

18. Зигот је оплођена јајна ћелија.

19. Женске полне ћелије називају се _________ ћелије.

20. Абортус је...
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ