Od sistema organa do organizma – test

Od sistema organa do organizma – test

Sistem čulnih organa čoveka- Test za 7. razred

Sistem organa za varenje – test

Систем органа за размножавање – тест

Систем органа за размножавање – тест

Sistem žlezda sa unutrašnjim lučenjem- Test za 7. razred

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ 

Резултат теста

1. Čulo vida spada u mehanička čula.

2. Krv je tečnost koja cirkuliše otvorenim sistemom.

3. Kičmenjaci imaju vrpčast nervni sistem.

4. Uloga sistema organa za izlučivanje je izbacivanje štetnih čestica i viška vode!

5. Kod riba srećemo spoljašnju oplodnju.
6. Mriještenjem se naziva proces odlaganja i oplodnje __________ životinja kod kojih se odvija spoljašnja oplodnja.

7. Periodična izmena perija kod ptica naziva se:

8. Izbaci uljeza!

9. Svi sistemi organa čine:

10. Razmnožavanje može biti bespolno i __________.
11. Difuzni nervni sistem imaju:

12. Centralni nervni sistem može biti vrpčast, ganglijski i ___________.

13. Vi ste nastali polnim načinom razmnožavanja i bili ste zigot.

14. Prelazni tip probave imaju pljosnati ______, dupljari i puževi.

15. Kičmenjaci imaju:
16. Hemolimfa je tečnost koja cirkuliše otvorenim sistemom a sreće se kod insekata.

17. Izbaci uljeza!

18. Unutrašnji skelet od spongina imaju:

19. Promene koje dolaze iz spoljašnje ili unutrašnje sredine npr. svetlost, toplota, zvuk, nazivaju se:

20. Organogeneza je proces stvaranja ________.
21. Disanje je:

22. Krvni sistem ili sistem organa za cirkulaciju čine:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ