Неметали у неживој и живој природи – тест

Неметали у неживој и живој природи – тест

Угљеник – тест

Општа физичка и хемијска својства метала – тест

Раствори – тест

Резултат теста

1. Неметали су:

2. Којим везама су повезани атоми у молекулима неметала?

3. У халкогене елементе убрајају се: (више тачних одговора)

4. Хемијски елементи 17. групе Периодног система се називају:

5. Ког агрегатног стања је бром?
6. Озон је:

7. Реч халкоген значи:

8. Графит је:

9. Које је најважније једињење кисеоника и водоника?

10. Сумпор се може наћи:
11. У ком облику се угљеник појављује у Земљиној кори? (више тачних одговора)

12. Флуор је заступљен у природи:

13. Које је најзаступљеније једињење халогених елемената?

14. Масени удео водоника, азота, кисеоника, угљеника, фосфора и сумпора у ћелијама износи чак око:

15. Већина неметала представља биогене елементе због тога што су:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ