Привреда Србије – тест

Привреда Србије – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети на линку испод.

Привреда Србије – тест

Резултат теста

1. Привреда јесте:

2. У ванпривредне делатности спадају:

3. Водеће место у привреди Србије имају:

4. У којој фази развоја је Србија била типична пољопривредна Земља?

5. Према врсти производа, пољопривреда се може поделити на:
6. У природне услове развоја пољопривреде спадају:

7. Аграрна политика је скуп мера које државни органи предузимају на плану развоја и унапређивања пољопривреде.

8. Главни ратарски производ у Србији је:

9. Најраспрострањенија воћарска култура је:

10. Сразмерно пољопривредној површини и броју становника, у Србији има пуно стоке.
11. Изабери тачну тврдњу:

12. Индустријски тип у коме постоји више међусобно удаљених индустријских центара је:

13. Најважнији енергетски извори су:

14. Угаљ најслабијег квалитета је __________.

15. Прва хидроелектрана у Србији подигнута је на реци:
16. Лака индустрија обухвата:

17. Прехрамбена индустрија спада у најразвијеније гране наше привреде.

18. Саобраћај који се одвија унутар једне државе назива се _________ саобраћај.

19. Реекспортна трговина подрзумева:

20. У значајне антропогене туристичке вредности спадају:
21. Наше најуређеније и најпосећеније бање су:

22. Кратак туристички боравак и транзитна туристичка кретања се везују за:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ