Природна и културна баштина Србије- систематизација – (8.р.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Природна и културна баштина Србије- систематизација – 8. разред

1. Увац је резерват природе.

2. Према подацима из 2018. године укупно заштићених подручја било је:

3. Аполонов лептир је угрожена дивља врста.

4. На територији Србије ___ подручја има статус националног парка.

5. У нематеријалну културну баштину убрајамо:
6. Споменик природе је:

7. У националном парку Ђердап значајне су биљне врсте:

8. Сићевачка клисура је:

9. Означити Националне паркове:

10. Високи Дечани су задужбина:
11. Колико средњовековних српских манастира се налази под заштитом Унеска?

12. Основна јединица заштите природе Србије је:

13. Покретна заштићена документа могу бити:

14. Живи свет по којима је национални парк Тара познат укључује:

15. Гамзиград-Ромулијана налази се надомак:
16. Културну ______ чине културна добра која су од општег интереса и која су дефинисана Законом о културним добрима.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста