Биологија – припрема за завршни испит

Биологија – припрема за завршни испит

Биологија – припрема за завршни испит (2. део)

Биологија – припрема за завршни испит (3. део)

Резултат теста

1. Број хромозома у полним ћелијама је:

2. Глукагон је хормон:

3. Последња фаза митозе је:

4. Хромозомска гарнитура јајне ћелије жене може бити:

5. Сиву масу мозга образују:
6. Шта није сексуално преносива болест:

7. Адисонова болест настаје услед поремећаја у раду које жлезде са унутрашњим лучењем?

8. Шта подразумева израз мутуалистичка симбиоза код лишаја :

9. Означи тачан редослед основних таксономских категорија (од највише ка најнижој):

10. Који хемијски елемент биљке не могу искористити у елементарном облику из ваздуха?
11. . Осим угљен-диоксида у атмосфери на стварање ефекта стаклене баште утиче и:

12. Декомпозитори се називају још и:

13. Заштићена природна добра тј. подручја на којима су природни екосистеми очувани у великој мери, и у којима су забрањене многе људске активности, чиме је омогућено очување природних особина екосистема, представљају:

14. Присуство којег хемијског елемента у озонском омотачу онемогућава његово обнављање:

15. Руде метала спадају у:
16. Групу организама који су везани за морско дно називамо:

17. У основи трофичке пирамиде се налазе:

18. Хетеротрофи се називају још и:

19. Глобално загревање доводи до: (заокружи тачне одговоре)

20. Биотоп је исто што и:
21. Озонске рупе настају због појачане емисије:

22. Завршни стадијум у развоју биоценозе је:

23. Заокружите ендемичну врсту.

24. Предак коња имао је пет прстију на ногама, док данашњи има само један. Ово је резултат процеса који се назива:

25. Зигот настаје спајањем:
26. Гени се са родитеља преносе на потомке процесом:

27. Гуштерача или панкреас је орган који чини део два система органа. Која су то два система?

28. Део ћелије који је одговоран за стварање енергије је:

29. Животиња јазавац насељава:

30. Под контролом ког система органа се млада особа током пубертета мења и физички и психички?
31. У којој се фази митозе одвајају хроматиде и тиме се обезбеђује исти број хромозома у новонасталим ћелијама?

32. Живим бићима је за живот неопходна енергија која се производи, складишти и одаје у специфичнoм процесу у ћелији који се заједничким именом назива:

33. Када је очна јабучица издужена, светлосни зраци се секу испред мрежњаче. Ова појава назива се:

34. Која од особина домаћих животиња јесте резултат вештачког одабирања?

35. Заједничка прилагођеност јегуље, речног рака и барског пужа на живот у воденој средини је присуство:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ