Граматика, 8.р. (годишња провера, тест 3)

Граматика, 8.р. (годишња провера, тест 3)

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

1. Целом свету не можеш угодити. У датој народној пословици зубни сугласници су:

2. Римски број напиши арапским цифрама: MCMXCIX

3. ОДСКОЧИВШИ ОД ЗЕМЉЕ, лопта је полупала бабин прозорчић. Врста синтагме:

4. Означи реч која нема слоготворно р:

5. Која компарација придева није исправна:
6. Глагол ПРОХОДАТИ је:

7. Једна именица није градивна - означи је:

8. Његова сестра се не бави рукометом, већ кошарком. Одреди врсту односа међу напоредним реченичним члановима, као и њихову службу:

9. Одлучно је устао од стола и проговорио на сав глас. Функција или служба речи ОДЛУЧНО:

10. Некада се радо јео хлеб намазан МАШЋУ и посут црвеном паприком. У наглашеној речи присутне су 2 гласовне промене:
11. Означи само оне глаголе који су и прелазни и свршени:

12. Која реч није правилно подељена на слогове:

13. Реченица са глаголом у облику плусквамперфекта је:

14. Појели смо превише јер је послужена храна била веома укусна. Врста зависне реченице:

15. Одреди број комуникативних и број предикатских реченица у следећем примеру: Били су се покајали због свог поступка схвативши колико су увредили мајку. Њене благе очи лебделе су им кроз мисли, а речи пробадале срца. Размишљали су о томе како да оперу властиту савест.
16. Од које се гласовне промене одступа у речи бокал:

17. Носни сугласници или назали били би:

18. Назив једног књижевног дела је другачији од осталих када је реч о врстама заменица. Означи назив тог дела:

19. Један низ непроменљивих речи је уљез - који?

20. У којем низу речи нема простих (неизведених) речи:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста