Граматика, 8.р. (годишња провера, тест 3)

Граматика, 8.р. (годишња провера, тест 3)

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

1. Означи само оне глаголе који су и прелазни и свршени:

2. Његова сестра се не бави рукометом, већ кошарком. Одреди врсту односа међу напоредним реченичним члановима, као и њихову службу:

3. Назив једног књижевног дела је другачији од осталих када је реч о врстама заменица. Означи назив тог дела:

4. Која реч није правилно подељена на слогове:

5. Од које се гласовне промене одступа у речи бокал:

6. Целом свету не можеш угодити. У датој народној пословици зубни сугласници су:

7. Римски број напиши арапским цифрама: MCMXCIX

8. Појели смо превише јер је послужена храна била веома укусна. Врста зависне реченице:

9. Једна именица није градивна - означи је:

10. Реченица са глаголом у облику плусквамперфекта је:

11. Одреди број комуникативних и број предикатских реченица у следећем примеру: Били су се покајали због свог поступка схвативши колико су увредили мајку. Њене благе очи лебделе су им кроз мисли, а речи пробадале срца. Размишљали су о томе како да оперу властиту савест.

12. Некада се радо јео хлеб намазан МАШЋУ и посут црвеном паприком. У наглашеној речи присутне су 2 гласовне промене:

13. Одлучно је устао од стола и проговорио на сав глас. Функција или служба речи ОДЛУЧНО:

14. Означи реч која нема слоготворно р:

15. Глагол ПРОХОДАТИ је:

16. ОДСКОЧИВШИ ОД ЗЕМЉЕ, лопта је полупала бабин прозорчић. Врста синтагме:

17. Један низ непроменљивих речи је уљез - који?

18. Носни сугласници или назали били би:

19. Која компарација придева није исправна:

20. У којем низу речи нема простих (неизведених) речи:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста