Подземне воде Србије

Подземне воде Србије

1. Уколико подземне воде имају температуру изнад 20°С називају се:

2. У Врањској бањи се налази најтоплији извор у Србији.

3. Температура већа од 38°С карактеристична је за:

4. _____ воде су оне воде које се налазе у горњим слојевима Земљине коре, у порама, шупљинама стена, као и у земљишту.

5. Подземне воде су издан и ______ издан.

6. Најпознатији извори у Србији су:

7. Место на којем се изданска вода појављује на Земљиној површини назива се:

8. На фотографији изнад приказан је циклус кружења _____ у природи.

9. Подземна вода која се налази између два водонепропусна слоја стена назива се артешка издан.

10. Посебну врсту извора, где вода избија у одређеним интервалима, представљају:

11. Места око извора лековитих вода називају се:

12. Врела су извори у ______ теренима из којих вода избија као да ври.

13. Када пада киша/снег, вода понире кроз пукотине и канале у стенама, док не доспе до водонепропусног слоја стена који јој је дозвољава да се даље креће, она се ту задржава и на овај начин формира:

14. ______ воде садрже више од једног грама растворених минералних материја у једном литру воде.

15. Како се зове наука која се бави проучавањем воде у природи?

16. У копнене воде убрајамо површинске и _______.

17. _______ је наука о лековитој примени минералних вода, лековитих гасова и блата.

18. Која бања спада у највише бање у Србији?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста