Подземне воде Србије

Подземне воде Србије

1. Места око извора лековитих вода називају се:

2. Како се зове наука која се бави проучавањем воде у природи?

3. _______ је наука о лековитој примени минералних вода, лековитих гасова и блата.

4. Која бања спада у највише бање у Србији?

5. Уколико подземне воде имају температуру изнад 20°С називају се:
6. Врела су извори у ______ теренима из којих вода избија као да ври.

7. Подземне воде су издан и ______ издан.

8. Температура већа од 38°С карактеристична је за:

9. _____ воде су оне воде које се налазе у горњим слојевима Земљине коре, у порама, шупљинама стена, као и у земљишту.

10. ______ воде садрже више од једног грама растворених минералних материја у једном литру воде.
11. Најпознатији извори у Србији су:

12. У копнене воде убрајамо површинске и _______.

13. Подземна вода која се налази између два водонепропусна слоја стена назива се артешка издан.

14. У Врањској бањи се налази најтоплији извор у Србији.

15. Посебну врсту извора, где вода избија у одређеним интервалима, представљају:
16. Када пада киша/снег, вода понире кроз пукотине и канале у стенама, док не доспе до водонепропусног слоја стена који јој је дозвољава да се даље креће, она се ту задржава и на овај начин формира:

17. На фотографији изнад приказан је циклус кружења _____ у природи.

18. Место на којем се изданска вода појављује на Земљиној површини назива се:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста