Привреда – тест

Привреда – тест

Oву проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.

Резултат теста

1. Привреду смо поделили на секторе. На колико сектора?

2. Ком сектору привреде припада шумарство?

3. Међу наведеним делатностима само једна припада примарном сектору, која?

4. Ком сектору привредне делатности припада занимање, возач аутобуса.

5. Делатности примарног сектора спадају у ...
6. Пољопривреда обухвата...

7. Интензивно сточарство одликује...

8. Која индустријска грана производи производ са слике?

9. Где се одвија индустријска производња?

10. Која индустрија спада у тешку индустрију?
11. Која индустријска грана не спада у лаку индустрију?

12. Употребом парне машине сматра се почетак:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ