Привреда – тест

Привреда – тест

Oву проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.

Резултат теста

1. Пољопривреда обухвата...

2. Привреду смо поделили на секторе. На колико сектора?

3. Која индустријска грана производи производ са слике?

4. Која индустријска грана не спада у лаку индустрију?

5. Која индустрија спада у тешку индустрију?

6. Делатности примарног сектора спадају у ...

7. Где се одвија индустријска производња?

8. Употребом парне машине сматра се почетак:

9. Међу наведеним делатностима само једна припада примарном сектору, која?

10. Интензивно сточарство одликује...

11. Ком сектору привредне делатности припада занимање, возач аутобуса.

12. Ком сектору привреде припада шумарство?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ