Osnovne analize tabelarno zapisanih podataka: Sortiranje i filtriranje… – Test za 8. Razred

Резултат теста

1. Biblioteke programskog jezika Pajton imaju veliki broj ugrađenih funkcija.

2. Da li treba da koristimo ugrađene funkcije uvek kada je to moguće?

3. Kako odrediti najmanji element niza?

4. Ukoliko želimo da izvojimo kolonu određene tabele prvo moramo da znamo kako se određena tabela zove.

5. Za izdvajanje određene tabele potrebno je navesti?

6. Kako odrediti najveći element niza?

7. Prosek niza - mean(): Označiti tačne tvrdnje.

8. Prosečna visina učenika se dobija pozivom koje funkcije?

9. Koji od navedenih kodova ćemo izabrati da bi se na ekranu prilazalo grafik sa slike?

10. Zaokruživanje realne vrednosti na ceo broj je operacija koja nam je takođe često potrebna.

11. Koje od navedenih su funkcije pomoću kojih u Pajtonu možemo da zaokružimo realan broj?

12. Funkcija floor() vraća najbliži ceo broj, manji ili jednak vrednosti argumenata.

13. Funkcija koja vraća ceo broj najbliži vrednosti argumenata je?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ