Полугодишњи тест – осми разред

Полугодишњи тест – осми разред

Полугодишњи тест – 8. разред

Полугодишња провера знања (осми разред)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Којом је врстом стиха испеван одломак из песме Женидба Милића Барјактара? Мили Боже, чуда великога! Кад се жени Милић Барјактаре, Он обиђе земљу и градове Од истока паке до запада, Према себе не нађе ђевојке: Главит јунак свакој ману нађе; Женидбе се проћи хотијаше; Врста стиха је:

2. Име најстаријег јеванђеља из 12. века писаног ћирилицом је:

3. У датом низу речи једна реч не припада истој врсти као остале. Означи ту реч.

4. У следећој реченици означи именицу средњег рода у облику множине. У пољима сунцокрета има много корова ове године.

5. Како гласи 3. лице множине глагола ПРЕСКАКАТИ футура II? (Одабери тачан одговор.)

6. Означи тврдњу која се односи на сонет.

7. Међу наведеним речима пронађи ону реч која није настала од друге речи:

8. Означи реченицу у којој подвучени глагол има граматички исправан облик.

9. Ја печем, а они не _______________ (пећи).

10. У којој речи је извршена сибиларизација?

11. У наведеној реченици означи придев. Сјајно сија сјајно сунце.

12. Означи правилно написан глагол који је настао додавањем префикса (из-) на дати глагол. Води рачуна о резултатима гласовних промена које се врше при спајању префикса са глаголом.

13. Означи реченицу у којој подвучени глагол има граматички исправан облик.

14. Која се година сматра годином Вукове победе?

15. Kojoj врсти речи припада истакнута реч у реченици? Ако ме КО буде тражио, нека ме сачека.

16. Који наш песник је био и чувени сликар?

17. Наведи два најзначајнија претходника Вука који су радили на реформи језика:

18. Којим начином творбе је настала реч пољопривреда?

19. Које групе народних говора у Србији нису ушле у основицу књижевног језика?

20. Одреди књижевну врсту дела "Писма из Италије"

21. Који облик казивања препознајеш у датом одломку? – Добро би било да не напушташ небеску башту! – рече Велика Звездана Мајка, али Звезда није могла да прихвати њен савет. – Морам да је напустим, мајко! – Шта је са тобом кћери, јеси ли болесна?

22. Васко Попа написао је песму:

23. Бого мој, зашто ти шаљеш глад на људе, кад је мени, јадном тежаку, жао и стоке кад гладује!? И зашто баш шаљеш биједу на нас тежаке, који те више славимо него Лацмани, сити и објесни!? Али, опет, хвала ти, кад даде да смо ми најсиромашнији најтврђи у вјери, те волијемо душу, него трбух!... О ком је лику реч?

24. Означи особину млађих штокавских дијалеката.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ