Ekosistem kopnenih voda – tekuće vode (8.r.)

Ekosistem kopnenih voda – tekuće vode

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Tekuće vode su kopnene vode.

2. U tekuće vode spadaju:

3. U gornjem toku reke žive:

4. Koji od navedenih organizama služe kao indikatori zagađenja gornjih tokova reka?

5. Prepoznaj potrošača gornjeg toka reke sa slike:
6. Prepoznaj i označi organizam na slici:

7. Hrana su pastrmkama, koje ribe pojedu zajedno sa kućicama.

8. Hrani se račićima, puževima, manjim ribama i otpacima biljnog i životinjskog poreka. Boravi u srednjem toku reke.

9. Grabežljiva je riba.

10. U srednjem toku reke borave:
11. Šta je tačno za virnjake?

12. Glista koja živi u mulju. Hrana je ribama.

13. Parazitira na škrgama riba. Kada odraste pada u mulj i hrani se detiritusom.

14. Živi u jatima i tako lovi. Karakterističan za donji tok.

15. Prepoznatljiva po izduženom i vretenastom telu.
16. U donjem toku reke ne živi:

17. Izbaci uljeza:

18. Veliki je grabežljivac i vrlo proždrljiva riba. Živi u moru i često je oko ušća.

19. Cipal najčešće boravi na ušćima reka i u jezerima koji su povezani sa morem. Hrani se biljnim tvarima i organizmima u raspadanju.

20. Danju se zakopava u mulj a noću je aktivna. Hrani se sitnom ribom, crvolikim beskičmenjacima i ličinkama insekata.
21. Koji od navedenih organizama pripada životnoj formi plankton?

22. Značajne odlike gornjeg toka tekućih voda su:

23. Mesto nastanka tekućih voda naziva se _________.

24. Mesto gde se reka uliva u drugu reku, jezero, okean ili more naziva se?

25. Koje od navedenih su karakteristike srednjeg toka reke?
26. Detritus je:

27. Prvi član lanca ishrane je _______.

28. Kako se nazivaju organizmi koji lebde, nošeni strujama vode?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ