Лични и нелични глаголски облици, прости и сложени – тест

Лични и нелични глаголски облици, прости и сложени – тест

Imenske reči, književnost i pravopis – test

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Напиши како гласи глаголски прилог прошли глагола СТИЋИ

2. Који глаголски облик је употребљен у реченици: Дарслијеви су имали синчића званог Дадли.

3. Означи у ком је глаголском облику дати глагол. ПРОТЕЖУЋИ СЕ

4. Означи сложене глаголске облике.

5. Писаћу јој писма дуга.

6. Како гласи 1. лице множине императива глагола освојити?

7. Како гласи глаголски прилог прошли глагола "бити"?

8. Напиши како се зове дати глаголски облик и како тај глагол гласи у инфинитиву. ПОХИТАЛИ БИСМО

9. ПРИЧАЈ ми, брате.

10. Како гласи глаголски прилог садашњи глагола "бити"?

11. Како се зове дати глаголски облик? НАПИСАЛИ СТЕ

12. Означи шта треба да стоји уместо знака питања. Означи шта треба да стоји уместо знака питања. урадити : урадивши = смислити : ?

13. Како се зове дати глаголски облик? НАПИСАЋЕТЕ

14. Како се зове дати глаголски облик? НАПИСАЛИ БИСТЕ

15. Напиши како гласи глаголски прилог прошли глагола ЧУТИ

16. Напиши у ком је глаголском облику дати глагол. ЗАГЛЕДАХ СЕ

17. Како гласи 1. лице множине императива глагола "плесати"?

18. Означи неличне глаголске облике:

19. Означи како се зове дати глаголски облик и како тај глагол гласи у инфинитиву. ГЛЕДАЈУЋИ

20. Означи уљеза у следећем низу.

21. Напиши како се зове дати глаголски облик и како тај глагол гласи у инфинитиву. БЕШЕ БИО

22. Како гласи глаголски прилог прошли глагола који је у реченици употребљен у перфекту? На првом ћошку је приметио нешто чудно - мачку која чита мапу.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ