Лични и нелични глаголски облици, прости и сложени – тест

Лични и нелични глаголски облици, прости и сложени – тест

Imenske reči, književnost i pravopis – test

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи сложене глаголске облике.

2. Како се зове дати глаголски облик? НАПИСАЋЕТЕ

3. Како гласи глаголски прилог прошли глагола који је у реченици употребљен у перфекту? На првом ћошку је приметио нешто чудно - мачку која чита мапу.

4. Напиши како се зове дати глаголски облик и како тај глагол гласи у инфинитиву. БЕШЕ БИО

5. Како гласи глаголски прилог садашњи глагола "бити"?
6. Како се зове дати глаголски облик? НАПИСАЛИ СТЕ

7. Означи у ком је глаголском облику дати глагол. ПРОТЕЖУЋИ СЕ

8. Како се зове дати глаголски облик? НАПИСАЛИ БИСТЕ

9. Како гласи 1. лице множине императива глагола освојити?

10. Означи неличне глаголске облике:
11. Напиши у ком је глаголском облику дати глагол. ЗАГЛЕДАХ СЕ

12. Који глаголски облик је употребљен у реченици: Дарслијеви су имали синчића званог Дадли.

13. Напиши како гласи глаголски прилог прошли глагола ЧУТИ

14. Означи шта треба да стоји уместо знака питања. Означи шта треба да стоји уместо знака питања. урадити : урадивши = смислити : ?

15. Означи уљеза у следећем низу.
16. Напиши како се зове дати глаголски облик и како тај глагол гласи у инфинитиву. ПОХИТАЛИ БИСМО

17. Означи како се зове дати глаголски облик и како тај глагол гласи у инфинитиву. ГЛЕДАЈУЋИ

18. Како гласи 1. лице множине императива глагола "плесати"?

19. Писаћу јој писма дуга.

20. Како гласи глаголски прилог прошли глагола "бити"?
21. ПРИЧАЈ ми, брате.

22. Напиши како гласи глаголски прилог прошли глагола СТИЋИ

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ