Карактеристике светлости.Праволинијско простирање светлости – тест

Резултат теста

1. Механички таласи се простиру само у супстанцијалним срединама, а не простиру се у вакууму.

2. Врста електромагнетних таласа који су видљиви људским оком назива се:

3. Да ли месец сија или одбија сунчеву светлост?

4. Светлосни извори су тела која емитују светлост.

5. Одредити на којој од следећих слика је приказан светлосни извор.
6. Одредити на којој од следећих слика је приказан вештачки извор светлости.

7. Светлост се најчешће простире:

8. Светлост се кроз хомогену средину простире праволинијски.

9. Скуп више светлосних зрака назива се:

10. Извор светлости чије су димензије мале назива се:
11. Звезде су:

12. На основу тога да ли тело пропушта светлост или не разликујемо:

13. Стакло на прозорима спада у:

14. Камен спада у:

15. Област површине или простора у коју не доспева директна светлост из извора због препреке коју ствара непровидно тело назива се:
16. Полусенка представља делимично осветљен простор до којег продире део светлости.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ