Налажење у природи и примена угљоводоника – тест

Налажење у природи и примена угљоводоника – тест

Алкени и алкини – тест

Карбоксилне киселине – тест

Kovalentna veza, građenje molekula jedinjenja- Test za 7. razred

Резултат теста

1. Шта је нафта?

2. Шта чини нафту у највећој мери?

3. Земни гас се састоји од:

4. Којим поступком се прерађује нафта?

5. Шта су полимери?
6. На чему се заснива фракциона дестилација нафте? (више тачних одговора)

7. Реакција настајања полимера је:

8. У природне полимере убрајамо: (више тачних одговора)

9. Шта од наведеног се користи као погонско гориво у моторним возилима?

10. Полимеризацијом етена настаје:
11. Шта се дешава полимеризацијом етена?

12. PVC је скраћеница за:

13. Зашто се тефлон користи за кухињско посуђе?

14. По чему се гума разликује од пластике?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ