МалаМатура Алгебра и функције (основни ниво)

МалаМатура Алгебра и функције (основни ниво)

 

МалаМатура Обрада података (основни ниво)

МалаМатура Геометрија (основни ниво)

МалаМатура Бројеви и операције са њима (основни ниво)

МалаМатура Мерење (основни ниво)

МалаМатура Обрада података (основни ниво)

Резултат теста

1. Изабери тачне једнакости:

2. Решење једначине 4x+4=4 је:

3. Који моном треба додати моному -10x² да би се добио моном 2x²?

4. Када упростимо израз 3a-(5a-4a) добијамо резултат:

5. Обележи израз чија вредност није 12.
6. Вредност функције y=5x+2 за x=-4 је:

7. Који од понуђених израза су једнаки 8x³?

8. Вредност израза а⁴:b³ за a=2 и b=-2 је:

9. Означи тачну једнакост:

10. Ако је 2x+3=13, колико износи 4x?
11. Колико износи (-1)⁵•(-1)⁴?

12. Дати су бројеви: А=0,02•10, Б=0,01•10², В=0,5•10² и Г=0,001•10 Најмањи од датих бројева је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ