Алкени и алкини – тест

Алкени и алкини – тест

Општа физичка и хемијска својства метала – тест

Резултат теста

1. Алкини су:

2. Општа формула алкена је:

3. Незасићени ациклични угљоводоници са једном двоструком везом се зову:

4. Општа формула алкина је:

5. Када се јавља изомерија положаја?
6. Алкени или:

7. Алкени који имају од 2 до 4 атома угљеника су:

8. Назив алкена се базира на наставку:

9. Молекули етена убрзавају сазревање воћа и поврћа.

10. Молекули алкана у односу на молекуле алкена са истим бројем атома угљеника садрже два атома водоника:
11. Колики је масени удео угљеника у алкену који је структурни изомер са 2-метил-1-бутеном?

12. Који од датих алкена садржи 12 атома?

13. CH3-CH=CH-CH3 je:

14. Назив алкина има наставак:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ