Jednodimenzioni nizovi – Test za 8. Razred

Резултат теста

1. Nizovi (liste) podataka u programskom jeziku Pajton zapisujemo na sledeći način:

2. Razmaci između brojeva moraju da se otkucaju.

3. Na slici reč "ocene" označava:

4. Nizovi mogu da budu i nizovi stringova.

5. Dužinu nizova možemo dobiti pozivom ugrađene funkcije:
6. Len je skraćenica od:

7. Lenght znači?

8. Svi elementi niza su istog tipa.

9. Jedan import važi za celu radnu svesku?

10. Engleska reč plot znači?
11. U prikazanoj naredbi na slici naslov grafikona će biti?

12. Tek kada smo uneli sve podatke koje želimo da imamo na grafikonu crtamo grafikon pozivom koje funkcije?

13. Označiti tačan iskaz za naredbu import matplotlib.pyplot as plt:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ