Општа физичка и хемијска својства метала – тест

Општа физичка и хемијска својства метала – тест

Органска једињења са кисеоником – тест

Оксиди – тест 7

Органска једињења – једињења угљеника – тест

Општа физичка и хемијска својства метала – тест

Резултат теста

1. Једини метал који нема кристалну структуру је:

2. Због чега злато одступа од неких физичких особина карактеристичних за метале?

3. Посуђе се прави од метала зато што:

4. Који метали могу да се секу ножем?

5. Који метали испољавају магнетна својства?
6. На слици је приказана:

7. Какве супстанце граде метали 1. и 2. групе са неметалима?

8. Која је исправна реакција настанка цинк-хлорида?

9. Пре се у топломерима налазио метал:

10. Која од датих реакција представља добијање хидроксида метала?
11. Шта је тачно?

12. Како расте атомски број метала, тако:

13. Племенити гасови су: (више тачних одговора)

14. Када метали реагују са киселинама, шта се догађа?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ