Мала матура I – српски језик

Припрема за малу матуру – српски језик

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

Мала матура II – српски језик

Мала матура III – српски језик

Мала матура IV – српски језик

Мала матура V – српски језик

Мала матура VI – српски језик

Мала матура VII – српски језик

1. "Ваљевски Турци били су обрекли увече све дати; али кад дознаду да ће Фочић и новце узети и кнезове опет посећи, онда Турци моме стрицу то неће да кажу, али узме се сваки извињавати да нема код себе новаца, но да ће до неки дан набавити и дати." Којој књижевнонаучној врсти припада дело из којег је наведен одломак:

2. "Ој, Стојане, ЈАБУКО ОД ЗЛАТА!" - стилска фигура:

3. Била сам ИСУВИШЕ ЗБУЊЕНА да бих дала тачан опис крадљивца. Врста синтагме:

4. Могао сам ДА КРЕНЕМ ЗАЈЕДНО СА ВАМА. Врста зависне реченице:

5. Уколико БИСМО САЗНАЛИ разлоге одустајања, оправдали бисмо неуспех. Глаголски облик:
6. Означи реч која је правилно подељена на слогове у складу са правилима српског језика:

7. О њеном ПЕВАЊУ боље да не говоримо. Врста речи:

8. Одреди службу (функцију) наглашене речи: Под ногама је осећао расквашени СНЕГ.

9. Означи реченицу која је написана у складу с правописним правилом о спојеном и одвојеном писању речце не:

10. Које 2 гласовне промене уочаваш у генитиву једнине речи МИСЛИЛАЦ:
11. ПЕТАР КОЧИЋ је аутор дела:

12. "Остављајући на страну његову наклоност према авантурама, необичну одважност, хладнокрвност, ПРИСЕБНОСТ и одлучност у борбама на мору, којих је он имао у свом веку више но иједан други гусар његовог рода, Робертс је имао особине које нимало нису наговештавале опасног гусара." Наглашена реч има значење:

13. Означи реченицу у којој су све речи написане исправно према правописном правилу о писању великог почетног слова:

14. Доминантни облик казивања у датом одломку је: "Плаве се шљиве на савијеним тешким бременим гранама, румене се и жуте крушке, сјају јабуке и плави се пепељасто грожђе испод пожутелог већ лишћа, а поворка дечурлије блене с оне друге стране плота, са сокака, а вода им пљушти на уста."

15. Пожелео један ЗМАЈ да се запосли у причи за лаку ноћ. У којем је падежу наглашена реч:
16. 1847. године Ђура Даничић је објавио научно дело писано народним језиком под називом:

17. У наслову једног дела запета није правилно употребљена; о којем делу је реч:

18. Који функционални стил препознајеш у следећем примеру: -Ко ти је то рекао? -Ма, није ни важно, човече! -Хеј, мени је битно! -Добро, добро. Циле је пропевао...

19. Означи наслове романа:

20. Означи наслове дела која по књижевном роду припадају епици:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста